From Data to Art

25/05/2021

presentació final del módul Data del Màster en Ingeniería de Disseny Industrial d’Elisava

DIRIGIT PER: ALBA CORRAL y JESSICA FERNANDEZ

 

En els darrers vint anys, es produeix una sèrie d’avanços al món de la tecnologia que han propiciat l’apropament de creatius i desenvolupadors de producte cap a l’ús de tecnologies, històricament vinculades a centres d’investigació i sectors productius que podien assumir els costos d’implantació d’aquesta tecnologia. D’avant d’aquest apropament de creatius i desenvolupadors emergeixen la professió de l’enginyer integrador de sistemes. Un enginyer holístic amb mirada de futur i amb un gran domini de la disciplina.

Projecte 1:  The Dark Cloud

L’objectiu del projecte és visibilitzar l’impacte mediambiental de la nostra interacció digital. Mediante investigación, captura de datos y análisis, hemos podido calcular y representar dicho impacto traducido a CO2. Per a l’extraordinari nostres propis dades, creuem aquesta informació amb els dades relatius a l’impacte i així podem obtenir una representació fiable de l’impacte generat per nosaltres.

Projecte 2

Amb l’objectiu d’utilitzar el codi com a mitjà creatiu, l’obra representa un viatge que es remunta a 70 anys en el temps, mostrant la relació musical- societat vivida en cada dècada. Tras la extracció, l’anàlisi i el procés obtingut en l’API de Spotify, els valors de bailabilitat, valència (felicitat), energia, instrumental, quantitat de lletra i acústica, revelen com hem evolucionat com a sers humans davant del context sociocultural segons la decada.

Un projecte de

Partners artístics

Partners tecnològics

Partners acadèmics

Amb el suport de

Mitjà de transport oficial